Карта на туристическия район

Повече за сдружението
Пловдив

Пловдив

Пловдив е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Той е съвременник на Троя и е по-древен от Рим, Атина или Константинопол. Няма окончателен отговор на въпроса за възраст

профил

Община Пловдив

 • пк.
 • 4000
 • Пл.
 • Ст. Стамболов 1
 • Тел.:
 • 0884 211 223
 •  
 • 032/ 65 6 7 12
 • Факс:
 • +359 32 656703

 

 
Асеновград

Асеновград

Особено благодатен за разцвета и изявата на българския гений е периода на Възраждането. Асеновград и неговите близки околности пазят още богатата материална и духовна култура през тази епоха, интер

профил

Община Асеновград

 • пк.
 • 4230
 • Пл.
 • "Акад. Н. Хайтов" 9
 • Тел.:
 • 0887/ 546 571
 •  
 • 0331/20 230
 • Факс:
 • +359 32 656703
 
 
Белово

Белово

На територията на община Белово са регистрирани редица исторически паметници. Голям интерес за културното наследство на Беловския край представлява с.Голямо Белово, където 80% от жилищния фонд е из

профил

Община Белово

 • пк.
 • 4470
 • Ул.
 • "Орфей" 4 А
 • Тел.:
 • 03581/ 29 77
 
 
Брацигово

Брацигово

Община Брацигово е закътана в пазвите на Родопа планина. Заема територия от 221 кв.км. и попада в западнородопската област на Осоговско-Родопската зона. Разположението и мекият климат на селищната

профил

Община Брацигово

 • пк.
 • 4579
 • Ул.
 • "Атанас Кабов" 6 А
 • Тел.:
 • 03552/20 52
 •  
 • 03552/ 20 65
 
 
Брезово

Брезово

Община Брезово се намира в Южна България в североизточната част на Пловдивска област и заема площ от 446 кв. км. Тя граничи с общините Раковски, Карлово, Калояново, Павел Баня и Братя Даскалови. Гр

профил

Община Брезово

 • пк.
 • 41 60
 • Ул.
 • "Г. Димитров" 25
 • Тел.:
 • 03191/ 22 50
 •  
 • 03191/ 22 64
 
 
Гурково

Гурково

Гурково е старо селище. За него се споменава за първи път в турски регистър от 1450 година. Най-старото българско име на селището е Колупчии, от турската дума „ колъкчиян „, което з

профил

Община Гурково

 • пк.
 • 6199
 • Бул.
 • "Княз Александър Батенберг" 3
 • Тел.:
 • 04331/ 22 60
 •  
 • 04331/ 22 49
 
 
Куклен

Куклен

Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с Указ № 167 от 25.06.2001г.на Президента на Република България. Заема площ от 148 кв.км., с която се нарежда в групата на

профил

Община Куклен

 • пк.
 • 4101
 • Ул.
 • "А. Стамболийски" 43
 • Тел.:
 • 0887/ 450 033
 •  
 • 03145/ 20 83
 
 
Любимец

Любимец

Община Любимец са намира в източната част на Хасковска област. Заема територия от 335 кв.км и се нарежда на шесто място в областта по този показател. На изток граничи с община Свиленград и Републик

профил

Община Любимец

 • пк.
 • 6550
 • Ул.
 • "Републиканска" 2
 • Тел.:
 • 03751/ 70-02
 •  
 • 03751/ 89-12
 
 
Марица

Марица

Разположена е в Горнотракийската низина и заема средищно положение в териториалния обхват на Пловдивска област, респективно на Южен централен район и на страната. Граничи с общините Пловдив, Раковс

профил

Община Марица

 • пк.
 • 4000
 • Бул.
 • "Марица" 57a
 • Тел.:
 • 0887/555 245
 •  
 • 032/ 90 78 01
 
 
Първомай

Първомай

Град Първомай е разположен в източната част на Пловдивска област, в Тракийската низина, на около 134 метра надморска височина с географски координати 25°14´ източна дължина и 42°07&ac

профил

Община Първомай

 • пк.
 • 4270
 • ул.
 • "Бр.Миладинови" юг 50
 • Тел.:
 • 03366/ 6 57 23
 •  
 • 0886/ 662 436
 
 
Свиленград

Свиленград

Благоприятните природни условия в Свиленградския край и стратегическото му географско разположение са причина той да бъде населяван от дълбока древност. Най-старите следи от човешки живот датират о

профил

Община Свиленград

 • пк.
 • 6500
 • Бул.
 • "България" 32
 • Тел.:
 • 03798/ 74 302
 •  
 • 0379/ 74 304
 
 
Тополовград

Тополовград

Община Тополовград е разположена в югоизточната част на Република България. Административно е към област Хасково, като е разположена в нейната североизточна част. Граничи на север и изток с област

профил

Община Тополовград

 • пк.
 • 6560
 • пл.
 • "Освобождение" 1
 • Тел.:
 • 0470/ 5 22 80
 •  
 • 0889/ 390 913
 
 
Тунджа

Тунджа

община „Тунджа” Община „Тунджа” е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и заема централно положение в границите на Ямболска област. Обширната й площ я на

профил

Община Тунджа

 • пк.
 • 8600
 • пл.
 • "Освобождение" 1
 • Тел.:
 • 0887/ 677 501
 •  
 • 046/ 68 42 25
 
 
Хисар

Хисар

Община Хисар е разположена в южните склонове на Същинска С р една гора и най-северните части на Горнотракийската низина. Намира се в северната част на Ю жния централен район за планиране на Реп

профил

Община Хисаря

 • пк.
 • 4180
 • Ул.
 • "Генерал Гурко" 14
 • Тел.:
 • 0337/ 62 180
 •  
 • 0337/ 62 034
 
 
Чирпан

Чирпан

Чирпан е известен с бурното си революционно минало и с богатите културни традиции. Община Чирпан има богата древна история, което е видно от разкопките в местността Карасура - уникален археолог

профил

Община Чирпан

 • пк.
 • 6200
 • Пл.
 • "Съединение" 1
 • Тел.:
 • 0416/ 92 122
 •  
 • 0416/ 96 077
 
 
Ивайловград

Ивайловград

профил