Любимец

Любимец

Карта


Куш Кая

Куш Кая

В землището на с. Вълче поле

КУШ КАЯ е скален масив от неп­ристъпни отвесни камъни, издигащи се върху хребет на височина от 25-30 до 50 м. Причудливите форми на масива, разположен на около 2 км. северозападно от селото, са получи­ли странни имена. Едно от тях е Ба­бата. Те привличат погледа на всеки, който пътува от района на язовир Ивайловград към Любимец. В с. Вълче поле се знае, че на Куш Кая има някакъв обект, а и през последните няколко години той е ставал жертва на набезите на иманяри, идващи от различни части на страната. Малцина обаче са тези, какво знаят какво точно предствавлява Куш Кая и, че мястото е било обитавано през времена отдалечени от нас с много хилядолетия.

След археологически разкопки, проведени през 2005 г. се установи, че мястото е било обитавано през различни епохи за продължителни периоди от време. Това са късната бронзова епоха (ХVІ-ХІ в. пр. Хр.), ранната желязна епоха (Х-VІ в. пр. Хр.), части от късната желязна епоха (ІІІ-ІІ в. пр. Хр.), части от периода на римската античност (ІІІ-ІV в.), както и от периода на Средновековието. Селището на Куш Кая е било обитавано най-интензивно през късната бронзова и през ранната желязна епохи. Чрез сондажи там са разкрити две жилища. Находката е рядка и особено ценна, тъй като не са много обектите в България, на които са били проучвани жилища от тези два периода. И двeте жилища са били обитавани от майстори занаятчии, които са си изкарвали прехраната с изработването на различни предмети. Жилището от късната бронзова епоха е било дом на майстор, който е изработвал сечива от камък и кремък. Открити са каменна брадва, кремъчни ножове, брусове, стъргалки, върхове от стрели, а така също и част от инструментите необходими за тяхното изработване. В жилището от ранната желязна епоха бе открито голямо количество керамика, част от която била брак, което навежда на мисълта работещите археолози, че част от съдовете, които откриваме очевидно са правени на място. Този извод чудесно се потвърждава и от откриването върху подовото ниво на жилището на няколко глинени печата за изработване на щампована украса (особено характерна за ранната желязна епоха) върху плещите на керамични съдове.

Регистрирана е крепостна стена, преминаваща по западния ръб на билото на Куш Кая. Нейното изграждане може да се отнесе към по-късните фази на ранножелязната епоха и със сигурност показва значението, което е имал обектът по това време. Към находките могат да бъдат изброени многобройни фрагменти от качествено изработени керамични съдове, глинени фигурки с човешка или животинска форма и пр.

Редица индикатори сочат, че един от основните поминъци на местното население е била металургията. Находката за сега може да бъде датирана през късната желязна епоха или през римския период.


Коментари

Локация

Галерия

Времето

Реклама