Ивайловград

Ивайловград

Карта


Етнографска сбирка в с.Плевун

Етнографска сбирка в с.Плевун

част от Общински исторически музей

В сградата на старото килийно училище, строено в стил неокласицизъм е уредена постоянна историко-етнографска експозиция, представяща традиционния бит, култура и поминък на малоазийските българи със самостоятелна фотоизложба за Капитан Петко войвода Църквата “Св. Пантелеймон”, сградата на килийното училище и паметникът на Петко войвода оформят един цялостен културно-исторически комплекс и са важна страница от живата памет за миналото на този край.


Коментари

Локация

Галерия

Времето

Реклама