Възрожденски маршрут

Възрожденскu маршрут на туристически Район Тракия
Предложение за двудневен маршрут подходящ за български и чуждестранни туристи през четирите сезона.