Праистория, тракийски мегалити и светилища

Маршрут праистория, тракийски мегалити и светилища в Туристически район Тракия
Предложение за тридневен маршрут подходящ за български и чуждестранни туристи.