Стани наш член

Организация за управление на Тракийски туристически район е реализация на националната концепция за туристическо райониране и обособяване на девет туристически района в България. Център на района е град Пловдив. В неговата територия попадат 35 общини от 6 области на страната. Целта на района е да представя туристическите ресурси и да помага на общините за привличането на гости. Председател на Управителния съвет на Организация за управление на Тракийски туристически район е инж. Любозар Фратев.