Тракийски Туристически Район

Организация за управление на Тракийски туристически район

Организация за управление на Тракийски туристически район е реализация на националната концепция за туристическо райониране и обособяването на 9 туристически района в страната.

Председател на Управителния съвет на Организация за Управление на Тракийски туристически район е инж.Любозар Фратев, председател на УС на Съвет по туризъм – Пловдив.