Антични мозайки от Стара Загора

Античните мозайки на Августа Траяна са великолепни паметници на античната култура и изкуство. До момента са разкрити и проучени над 20 образци на мозаичната школа на античния град. Те са украсявали подовете на обществени сгради и богати частни домове в „Преблестящия град на траянците”, както са наричали тогава Августа Траяна. Някои от тях са уникални като композиция и символи, не само в земите на Тракия, но и в целия Балкански полуостров и източните провинции на Римската империя. Датират се в периода III-VI век.

 

Късноантичен жилищен дом с мозайка

Античната мозайка е открита в едно от помещенията на частен дом от ІV в., разположен в централната част на Августа Траяна. Помещението се определя като приемна зала (таблиниум). В центъра на залата е оформен декоративен басейн, а подът около него е украсен с многоцветна мозайка, в повече от десет цвята и нюанси. Мозайката представя пълната космогонична схема: водният свят с неговите обитатели; земният – с плодовете и животните; небесният – със сцената „Изворът на живота“. Раят е символично загатнат, като душите на вярващите и праведните са изобразени като сърна и патица. Мозайката е един от най-добрите образци на римското провинциално изкуство от ІV в.

Мозайката може да се посети със заявка в Регионален исторически музей – Стара Загора: тел. +359 42/ 919 214.

 

Късноантична обществена сграда с мозайки

В сутерена на Централна поща Стара Загора са запазени „in situ“ останките от представителна зала на обществена сграда, с преддверие и портици,  разположена непосредствено до южната крепостна стена на античния град Августа Траяна. Подът е покрит с многоцветна мозайка, в която чрез  алегории е заложена идеята за отделните годишни сезони и кръговрата на живота (ІV – VІ в.). Мозайката в триклиниума е изпълнена чрез рядко използвана в Августа Траяна техника „опус секстиле“ от геометрични елементи, изработени от разноцветен мрамор и керамични отливки. Най-вероятно сградата е резиденция на градския управител, превърната по-късно в епископски център.

 

Мозайка “Дионисиево шествие”

Мозайката е разкрита при спасителни археологически проучвания в северната част на античния град Августа Траяна, в непосредствена близост до крепостната стена. Изработена е в техника opus tesselatum, в повече от 15 цветови нюанса. Използвани са кубчета с размер 1-1.5 мм. Многоцветеният шедьовър на античното изкуство се датира в третата четвърт на  IV в. Специалистите я определят като най-красивата, откривана до сега в България. Мозаичното пано представлява сложна композиция, изградена от геометрични орнаменти и изящно оформена фигурална сцена – „Дионисиево шествие“. Шествието се предвожда от сатир, който е следван от  танцуващи фигури на менади.

Мозайката може да се види в Регионален исторически музей – Стара Загора: тел. +359 42/ 919 214.