Археологическо наследство в Първомай

Проучванията започват през 2004 в района на връх Драгойна. Те са водени от археолози от Пловдивския археологически музей и ПУ“Паисий Хилендарски“, с финансовата подкрепа на Община Първомай.

Южно от Драгойново е съществувало голямо тракийско селище, активно до около ІІІ в. пр.н.е. То е най-голямото, разкривано досега в Южна Тракия. Открития през 2012 г. тракийски амфитеатър на връх Драгойна е уникално съоръжение, подобно на това в Пловдив. Мащабите на разкопките вече привличат специализирани туристи, които се наслаждават на природните дадености на района. Работи се това място да стане привлекателна туристическа дестинация.

Археологическият обект е с площ 1 декар, ограден с каменна стена. В основната си част е от местни каменни отломки, но са запазени и обработени камъни с историческа информация. Възстановяването на амфитеатъра ще привлече туристи в района, а реставрацията и реконструкцията на сцената му ще позволи провеждането на културни мероприятия. Тракийската крепост на връх Драгойна е добре позната на научната общност, но все още слабо позната сред масовата публика.

На километър от Драгойново е открита и крепост от византийско време, която местните наричат „Козлек”. Голям интерес за археолозите представлява църквата открита в местността „Църквището”. Тя е от ранно-християнския период, от края на ІV век, и е съществувала до края на VІ и началото на VІІ век. Общият вид на църквата се интерпретира като трикорабна базилика.

В района на Драгойново са открити уникални скални двуезични надписи. Най-големият от тях е от 17 реда, в който част от думите са изписани с букви от гръцката азбука, а другите са изписани на кирилица.

Буково е най-старото запазено име на селище в района. То е било крепост и епископски център от Първата българска държава – около ІХ век. Там са запазени останки от скални гробници, култови ниши, винарни.

Край Искра са открити следи от селища, вероятно от тракийската епоха, от Първата и Втората български държави. В местността Големия Хасар са открити следи от църква, принадлежаща на епископията в Буково.

Край Татарево, в местността „ Константин и Елена”, са намерени бронзова тракийска ризница от VІ в. пр.н.е., статуя на гладиатор тракиец от І-ІІ век, следи от тракийско селище. В местността „Чолак баир“ край Първомай е разкрита керамика на шест хиляди години. Оттук е и експонирания в Археологическия музей в Пловдив реставриран макет на праисторическа пещ