Архитектурен комплекс „Музей на религиите”

Архитектуреният комплекс „Музей на религиите” е уникално култово място в центъра на Стара Загора, почитано като свещено през различни исторически епохи. При проведените археологически проучвания тук са разкрити и експонирани: останки от култова яма от началото на ранножелязната епоха (Х – ІХ в. пр. Хр.); езическо светилище, посветено на тракийския конник (ІІ – ІІІ в.); средновековна християнска гробищна църква (края на Х – ХІІІ в.) – безспорни доказателства за рядко срещана приемственост. Най-добре запазена в комплекса е архитектурата на мюсюлманския храм „Ески джамия“, построен през 1409 г. Стенописите във вътрешното пространство разкриват великолепие от майсторски умения и цветови решения.

„Ески джамия” е със статут на архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието, а стенописите – художествен паметник на културата с категория „национално значение“. Средновековната християнска гробищна църква в молитвения салон е археологически паметник на културата с национално значение.

Архитектурен комплекс „Музей на религиите” е музеен обект на Регионален исторически музей – Стара Загора.