ОТКРИЙТЕ МАГИЯТА НА ТРАКИЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН!

Видеата са реализирани по проект на МТ, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.