"Дановото училище" в Перущица

Духовният храм до храма на Спасението

През 1850 г. перущенци си вдигнали представителна сграда за училище на своите деца. Достойно за него, като първи учител поканили Христо Г. Данов (1828-1911) – известният с книжовната си и издателска дейност възрожденец. За тригодишната си родолюбива служба в него той съумял да подготви бъдещите дейци на просветата, на църковното дело и на национноосвободителното движение в преуспяващото селище.  Затова в историята то остава като „Дановото училище“.

Училището „Св.св. Кирил и Методий“, или т. нар. Даново училище в Перущица, е построено от пазарджишки майстори през 1850 г. в двора на църквата  „Свети архангели Михаил и Гавраил“ с материалите, останали след завършването и́, и с доброволния труд на перущенлии. Като архитектурен стил сградата принадлежи към т.нар. „пловдивска симетрична къща“ със стволовогредова конструкция. Смесеният градеж придава стабилност на строежа и предпазва  зданието  от рухване и опожаряване по време на бойните действия през април 1876 г. Цветът на фасадата е повлиян от Ориента и има символното значение  на хуманитарна сграда.

Изрисуваните по фасадата колони и други архитектурни елементи в интериора в стил  „алафранга“ се определят като типичната за Възраждането украса на обществени сгради и богати домове. На фронтона и над вратата под покрития  вход се виждат две стенописни композиции със стилистика, близка до тази на Самоковската школа (изграждане на пространствена композиция, стилистика на изображенията, отношение към силуета).  Първият стенопис представлява два дормантни лъва, отговарящи на националната принадлежност на  сградата и нейната хуманна насоченост. В полето над входната врата на втория етаж  са изобразени светите братя Кирил и Методий, които държат в ръцете си жезъл, символ на духовната власт, и разтворена книга с началната фраза от  Евангелието на Йоан. 

Картинна галерия в Дановото училище

През 1969 г., като директор на Историческия музей в Перущица, Димитър Станчев обособява и фонд „Художествена галерия“ с творби на Златю Бояджиев, Димитър Киров, Колю Витковски, Енчо Пиронков, към съществуващите  вече история, археология, етнография и библиотечен.  В определената за целта триделна зала в сутерена на Дановото училище оттогава се организират временни и гостуващи експозиции на стойностни български автори  като проф. Добри Добрев, Йордан Велчев,  Вихра Григорова, Светлозар Чавдаров, Ели Станчева, Никола Диков, Евгения Панчова и мн.др., които творят в различни жанрове и техники на изобразителното  изкуство. Дарените от тях художествени произведения попълват фонда на музея и обогатяват сбирката му.

Национален Дарителски Фонд „13 века България“ добавя през 2014 година 72 творби, създадени през 20 век – скулптури, графики, живопис и копия на миниатюри от български и чуждестранни творци.През 2018 г. колекцията на Историческия музей бе допълнена с 23 литографии от н.х. Христо Нейков, предоставени безвъзмездно от неговия наследник Нейко Нейков.

Автор: Невена Чавдарова