Исторически музей - Харманли

Важна роля за културния живот в град Харманли и Региона играе Историческият музей. Настоящата сграда на Исторически музей – Харманли предоставя около 1200 кв. м. експозиционна площ, разпределена на два етажа, с обособени фондохранилища, административна част и библиотека, разполагаща с близо 1500 тома литература. 

 Музеят има три отдела – „Археология“, „Етнография“ и „Нова и най-нова история“, с почти изцяло дигитализирани фондове. В тях се съхраняват близо 20 хил. музейни единици.

 В Исторически музей – гр. Харманли се уреждат интересни временни тематични изложби, срещи, дискусии и атрактивни ситуации, защото освен събирателска и научно-изследователска работа, важно място заема  и популяризаторската дейност на музея.