"Малтепе" и древните занаяти

Основна цел
на КИЦ „Малтепе“ е образователната – запознаване на децата, учениците и
подрастващите с културно-историческото наследство, съчетано с уроци по древни
занаяти. Центърът разполага с пещ за изпичане на глина, грънчарско колело,
глиномес, стан за тъкане, работни маси.

            Голям интерес за посетителите на
културно-информационен център „Малтепе“ в село Маноле е оборудваната
грънчаро-керамична работилница. Най-честите археологически находки са
предметите от глина. Най-старите керамични изделия по нашите земи са датирани
към 7000 г. пр. н.е. Траките и римляни са владеели до съвършенство тънкостите
на грънчарството.

            Културно-информационен център
„Малтепе“ е единственото място около град Пловдив, където децата имат
възможност в реална среда да се запознаят с целия процес на създаването на
керамична форма – от моделирането на глината до изпичането на предмета в
грънчарската пещ. Посетители са деца от детските градини и ученици от
гимназиите.

            Образователната програма, с която „Малтепе“
посреща своите гости, е разработена със съдействието на читалище „Просвета
-1927 г.“ в с. Маноле. На място за децата се грижат специалистът по декоративно
изкуство Росица Лилова със съдействието на майстор-грънчаря Радостин Ганев.
Програмата по грънчарство съдържа образователна част, съобразена с възрастта на
посетителите и съчетава игра с научна информация. Практическите занимания по
занаяти развиват творческите умения, като децата са не само наблюдатели, а и
активни участници в образователния процес.

            Друго занимание в центъра, което
изцяло ангажира вниманието на по-малките ученици, е урока по моделиране с
глина. Той включва кратък образователен разказ за технологичния процес на
изработка на керамични сувенири и демонстрация на уреди и техники в грънчарството.
Децата изработват глинени форми, съобразени с тяхната възраст, които по-късно
отнасят в къщи, изсушават и декорират.

            Основната задача на обучението в
център „Малтепе“ е да пробуди интереса на подрастващите към
историята, археологията и родовата памет. Незабравими са часовете, които
прекарват  децата с майсторите-хлебари,
които ги учат да приготвят вкусен хляб на подница – така както са го правили
древните жители на Тракия.

            КИЦ „Малтепе“ се намира на 17 км от
град Пловдив, в непосредствена близост до археологическите разкопки на
eдноименната могила в село Маноле, община Марица.

Адрес: село
Маноле, Община Марица

Телефон:
0888 40 07 92

Еmail:
maltepe@maritsa.org