"Малтепе" - уникалната могила

            На територията на село Маноле и околността му има много надгробни могили. Много от тях са унищожени, но все още се намират няколко на юг от селището от които най-голямата е „Малтепе“. Размерите на могилата са внушителни – диаметър 90 м. и височина 22 м. Тя представлява част от голям тракийски могилен некропол, свързан с историята на античния Филипопол в периода I в. пр. Хр. – III в.сл. Хр. и представлява комплекс от централна гробница и вторични гробни съоръжения, свързани най-вероятно с тракийския владетел Реметалк II, съюзник на римските императори.

            През 2003 г. са извършени геофизични проучвания на терена от Регионален археологически музей Пловдив и специалисти на Националния археологически институт при БАН София. Тогава е проучена по-малката по размер могила, представляваща крематориум, в който са изгаряни членовете на тракийската царска фамилия, чиито останки са погребани в могилата „Малтепе“.

            Редовните археологически проучвания на Малтепе започват през 2016 година от сътрудници на Пловдивски археологически музей под ръководството на доц. Костадин Кисьов. Предстои укрепване и консервация на колосалното съоръжение, скрито в сърцевината на тайнствената могила, която всяка година успява да изненада с нови научни открития. Археолозите предричат, че до няколко години могилата „Малтепе“ ще се превърне в обект от списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. 

            Докато археологическите проучвания все още продължават и археолозите работят над тайните, които крие Малтепе, могилата живее свой нов живот. Няколко хиляди деца вече посетиха информационния център и получиха уроци по история и археология, благодарение на уникалната учебна среда, предоставяща възможност за интерактивни занимания „на терен“. Сградата на центъра е замислена така, че едновременно да приюти една бъдеща археологическа експозиция, но и да предоставя оборудвани пространства, където да се водят изнесени уроци по история.  Сред експонираните копия от артефакти се дава възможност на посетителите да се докоснат до времето на древните траки, техните вярвания, бит, погребални практики и занаяти.

            Сред любимите на учениците са часовете по археология, при които в двора на Културно-информационен център „Малтепе“ те извършват собствено проучване. Целта му е откриване на „тракийска монета“, която после почистват и реставрират в залата по учебна археология.  На откритите монети се поставя магнитче и така те остават за спомен на децата от посещението им в Малтепе.

            КИЦ „Малтепе“ се намира на 17 км от град Пловдив, в непосредствена близост до археологическите разкопки на eдноименната могила.

Адрес: село Маноле, Община Марица

Телефон: 0888 40 07 92

Еmail: maltepe@maritsa.org