Международна конференция и Генерална асамблея на CityDNA

Организация за Управление на Тракийски туриситчески район подкрепи кандидатурата на град София за домакин на следващата Международна конференция и Генерална асамблея на CityDNA . С удоволствие съобщаваме, че София спечели съревнованието на City Destinations Alliance и събитието ще се състои от 19 – 22 април 2023г. В програмата се предвижда гостите да посетят и град Пловдив. Радост Иванова – Директор на ОУТТР посрещна част от екипа на CityDNA на предварително посещение в първата Европейска столица на културата в България и да запознае гостите с историята и забележотелностите на града.

–-

The organization supported the candidacy of the city of Sofia to host the next International Conference and General Assembly of CityDNA. We are pleased to announce that Sofia won the City Destinations Alliance competition and the event will take place from April 19 – 22, 2023. In the program, it is planned that the guests will also visit the city of Plovdiv. Radost Ivanova – Director of Management Organization of Trakia Tourism Region welcomed a part of the CityDNA team on a preliminary visit to the first European Capital of Culture in Bulgaria and to introduce the guests to the history and attractions of the city.