ОУТТР с участие в "Международния туристически и икономически форум" в Чирпан

 Председателят на Управителния съвет на ОУТТР г-н Любозар Фратев и изпълнителният директор на организацията г-жа Радост Иванова взеха участие в Международния туристически и икономически форум, организиран от Община Чирпан и Регионалната асоциация на общините Тракия. Той се състоя на 16.06.2022 и на него представихме целите и дейностите на ОУТТР по време на специално подготвена презентация.
Целта на форума бе да запознаем международните партньори с възможностите за туризъм и да се представят интегрирани продукти. На събитието взеха участие кметът на Чирпан, Ивайло Крачолов,  министърът на туризма Христо Проданов, кметовете на общините – членки на Асоциацията, посланиците на Индия, Сърбия, Израел, Босна и Херцеговина, Виетнам, Турция и др., представители на чуждестранни браншови организации, Тракийският университет и Югозападния университет и др. 

–-

 On an invitation and took part in the International Tourist and Economic Forum, organized by the Municipality of Chirpan and the Regional Association of Municipalities of Thrace. It took place on 16.06.2022 and at it we presented the goals and activities of Trakia Tourism Region during a specially prepared presentation.
The purpose of the forum was to familiarize international partners with the possibilities for tourism and to present integrated products. The event was attended by the mayor of Chirpan, Ivaylo Kracholov, the Minister of Tourism Hristo Prodanov, the mayors of the municipalities – members of the Association, the ambassadors of India, Serbia, Israel, Bosnia and Herzegovina, Vietnam, Turkey, etc., representatives of foreign branch organizations, Thrace University and Southwest University, etc.