ОУТТР участвав в кръгла маса на тема „Перспективи и възможности пред българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки”

На 26 юни ОУТТР взе участие в националната кръгла маса на тема „Перспективи и възможности пред българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки”, която се проведе вчера в Аграрен университет – Пловдив, с подкрепа както на университета домакин, така и на Университета по хранителни технологии. В полезната и интересна дискусия поставхме основите на сътрудничество и оформихме няколко конкретни идеи и партньорства. Предстоят следващи сесии посветени на българските традиционни селскостопански продукти, храни и напитки.

–––––-

On June 26, we participated in A National round table on the topic “Perspectives and challenges ahead of traditional agricultural products, foods and drinks” which was held at the Agricultural University – Plovdiv, with the support of both the host university and the University of Food Technology, gathered together different stakeholders with experience and viewpoints on this topic. In the useful and interesting discussion, we laid the foundations of cooperation and formed several concrete ideas and partnerships. Next sessions dedicated to Bulgarian traditional agricultural products, food and drinks are coming up.