Фестивал на Хармана

„На Хармана“– Всяка година през септември  месец в гр. Харманли се провежда традиционният фестивал „На Хармана“. По време на фестивала се представят местни фолклорни състави и се открива официално гроздоберът в Южен Сакар. Представя се многообразието на местни вкусове, обреди, занаяти и поминък. Има възможност за презентиране, дегустации, участие в изложение. Организира се винен тур, чрез посещение в местните изби.