ОУТТР проведе Общото си събрание в Чирпан

На 16 юни 2023г. в гр. Чирпан се проведе годишно Общо събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район. След Събранието членовете на Организацията посетиха официалното откриване на Международния фестивал на Лавандулата