Общото събрание на ОУТТР се проведе в Стара Загора

 На 22 юни 2022 г. /сряда/ от 11.00 ч. в гр. Стара Загора, в „Бест Бутик Хотел“ се проведе годишно Общо събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район.

Любезните Домакини от  Община Стара Загора организираха посещение за членовете на Организацията на Регионален Исторически музей – Стара Загора и Архитектурен комплекс „Музей на религиите”.

ПРОТОКОЛ ОТ СЪБРАНИЕТО