ОУТТР участва в онлайн изложението "Резервирай в България"

Организация за управление на Тракийски туристически район взе участие в онлайн туристическото изложение „Резервирай в България“, където бяха представени възможностите за туризъм на територията на Тракийски туристически район.

Може да Видите тук представянето на ОУТТР