ОУТТР взе участие във "Ваканция и СПА Експо" 2022

Участието на организация за управление на тракийски туристически район на Ваканция & СПА Експо премина изключително успешно. Създадохме много нови контакти и се срещнахме с много от нашите партньори.