Поколонически туризъм в Община Чирпан

Църкви в Община Чирпан

В Чирпан има няколко църкви, които са строени през ХІХ в. и представляват интересни паметници на възрожденската архитектура. Най-старата църква в града е построена с фермански указ от 1835 година. Патрон на обителта е Света Богородица. Стенописната украса е дело на Георги Данчов – Зографина. В нейния притвор е поместен ктиторският портрет на Вълко и Каба Иван, дали живота си за построяването на храма.

Наред с тази църква, за нуждите на християнското население, са построени още три църкви и един параклис – Св. Илия. Покровители на църквите са съответно Св. Архангел Михаил, Св. Св. Кирил и Методий и една построена в чест на Божието Възнесение.

Църквите са с богата стенна живопис и са отворени всекидневно за посещение на вярващите.

Широкото строителство на християнски храмове обхваща и съседните на Чирпан села. Всяко село е имало самостоятелна църква, с богата живопис. За изографисването на някои от тях се считат братята Данчови – Никола и Георги. Църквите в селата Изворово и Спасово грижливо пазят свидетелство за това.

Будният темперамент на спасовци спомага още през 1850 година да положат основите на своята църква като за две години успяват да издигнат китен храм в чест на Богородица. Ктитори са изявени първенци от селото като Стоян Мирски, Славе Чучулигов, Вълчан Чорбаджи и други. Църквата е украсена с икони на Никола Данчов. В нея грижливо се пазят още дарствени съдове и църковна утвар с имената на дарителите и годината, в която са подарени на храма.