Протокол от заседание на Национален съвет по туризъм