Фотоизложба пътува в район Тракия

Съгласно решение, взето с Протокол от Годишно общо събрание на Организация за управление на Тракийски туристически район, което се проведе на 6.07.2020 г.  членовете на Организацията и културните обектии и институции на територията на район Тракия имат възможност да наемат за определен период Пътуващата Фото изложба „Човек – природа – култура. Древна Тракия и Средновековна България“.

Изложбата е любезно предоставена от Фондация „Тракарт – 2000“. Автори на изложбата са проф. дин Валерия Фол и гл.ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ – БАН, фотограф и дизайнер на таблата е гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

!!Вижте тук за повече информация за изложбата

До  7 октомври може да посетите изложбата в Архитектурен комплеск „Музеи на религиите“ в Стара Загора. 

От 10 октоври изложбата ще може да разгледате изложбата в „Народно читалище
Св. Св. Кирил и Методий -1894 г. – гр.Първомай

 

Условия и информация за наемане на изложбата

Или на тел: 0888 909 960