Първа среща по проекта See & Hear

На 11 март 2022 г. в офиса на Организация за управление на Тракийски туристически район се проведе първата среща по проекта See & Hear по прогрмата на Еразъм+
Организацията е един от партньорите по проекта. Участие в срещата взеха представители от Courage Foundation NGO NEXT Generation Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği.
 
Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.