ОУТТР участва в неформална среща със д-р Илин Димитров, служебен министър на туризма

В Пловдив се проведе неформална среща по актуални теми и проблеми, свързани с Тракийски туристически район и туристическия бранш. Сред поставените теми бяха: кадрите в сектора и имиджа на бранша. 

Домакин на срещата бе Съвет по туризъм – Пловдив.