Управителен Съвет на ОУТТР - 31.01.20

На 31.01.2020г., от 13.00 ч. в офиса на Организация за управление на Тракийски туристически район на адрес: бул. „Кн. Мария Луиза“ 31, град Пловдив се проведе заседание на управителния съвет /УС/ на Организацията с предварително обявен дневен ред:

  1. Отчет и състояние на текущата дейност на организацията:
  • Справка членски внос;
  • Справка членове;
  • Доклад за дейността.

                                    докладва: инж. Любозар Фратев, председател на УС

  1. Обсъждане на кандидатура за нов изпълнителен директор на ОУТТР.

                                  докладва: инж. Любозар Фратев, председател на УС

  1. Разни.