Управителен съвет

Председател на Управителния съвет: Инж. Любозар Фратев 

Заместник председатели:

  • Община Пловдив – г-н Пламен Панов – зам.-кмет ресор „Култура, Археология и Туризъм“ 
  • Община Стара Загора – г-жа Милена Стоянова – Желева зам.-кмет „Култура, туризъм и младежки дейности“