Форум на винения бранш в Пловдив

Организация за управление на Тракийски туристически район е инициатор на ежегодни специализирани конференции, които да повишат експертизата на специалистите от туристическия бранш в региона. С тяхното провеждане се цели развитието на туризма чрез обмяна на добри практики и опит.

В България има над 150 винарски изби, разположени в красиви местности с богато културно-историческо наследство. Българските вина от традиционни местни сортове са с изключителни качества. Това е отлична предпоставка за развитие на винен туризъм. Той има за основна цел дегустацията на вина и продукти на гроздето. Винените турове предлагат и разглеждане на лозови масиви, участие в гроздобер, запознаване с технологията и спецификата на производствените процеси, комбинация с културния туризъм. Клиентите са интелигентни и платежоспособни хора, които искат да усетят духа на региона чрез вкуса на местните вина. Не на последно място виненият туризъм дава възможности за създаване на мрежа от контакти и партньорства в различни бизнес сфери. Град Пловдив има дългогодишен опит в тази сфера. Доказателство за това е фестивал „Дефиле на младото вино“, който се организира повече от десет години.

През 2019 г. Организация за управление на Тракийски туристически район организира конференция на тема: „Винен туризъм – състояние и перспективи“. Тя се състоя на 15 ноември в град Пловдив в ГДК „Борис Христов“. За лектори бяха поканени професионалисти в сферата на туризма, които представиха научни трудове и споделиха опит от специализацията си в страната и чужбина. Участваха и представители на държавната администрация и международни туроператори с опит във винения туризъм във Франция и Италия. Конференцията бе проведена в партньорство с Министерство на Туризма.

В програмата на конференцията бяха включени 4 панела:

  • Винения туризъм – основи, състояние и възможности
  • Представяне на винопроизводители и винени туроператори: обмен на опит и добри практики във винения туризъм
  • B2B срещи
  • Посещение на фестивал „Дефиле на младото вино“

Отзивите на участниците бяха положителни. Конференцията ще се проведе и през есента на 2020 г. в по-голям обем и мащаб.