"Червената Църква"

Аленият храм на света Богородица

За един от бисерите на раннохристиянската архитектура в Европа е призната късноантичната и ранносредновековна базилика „Света Богородица“, прочута като „Червената църква“, която още от IV век, та чак до ХIV век е приютявала служби на богомолци. Тя е архитектурен и археологически паметник от национално значение и се намира на около 2 км от град Перущица в посока село Йоаким Груево. 

Червената църква е един от най-забележителните и частично запазени до днес паметници на раннохристиянската архитектура и живопис не само в Тракийските земи, но и в пределите на съвременна България. Останките от култовата сграда се издигат в северните поли на Родопите между град Перущица и малкия ѝ квартал Пастуша.

Храмът се намира вероятно и в близост до езическо светилище в околностите или периферията на голямо тракийско селище. В насипите наоколо и под основите на сградата са намерени късове от оброчни плочки и висококачествена скулптура. Църквата е изградена от червени римски тухли, разположени върху масивна каменна основа, на което дължи характерния си цвят и популярното си наименование. Редица изследователи предполагат, че е била посветена на „Света Богородица”, поради широко разпространения култ към Божията майка през ранновизантийския период.

 

Автор: Марио Джасим