ОУТТР участва в проект SEE and Hear

ОУТТР взе участие в проекта SEE and Hear и членове на организацията, съвместно с участници по проекта от другите страни посетиха Скопие и се запознаха със забележителностите в града и около него 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.