Тракийски Туристически Район

Организация за управление на Тракийски туристически район

Организацията за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/ е учредена съгласно закона за туризма /ЗТ/. Организацията е резултат от реализацията на националната концепция за туристическото райониране и обособяването на девет туристически района в страната: София, Рила-Пирин, Родопи, Тракия, Варна, Бургас, Стара планина, Дунав и Долината на розите. В Тракийски туристически район са включени 35 общини, разпределени в два подрайона – Пловдивски и Старозагорски. Седалището на организацията е в град Пловдив. 

 

Карта на Туристическите Райони в България
Разгледайте нашата интерактивна карта на винарските изби в Тракийската низина