Първото обучение по проекта See & Hear се проведе в Пловдив

Изготвихме специална обучителна програма, чиято цел бе да запознае участниците по нетрадиционен начин с културното ни наследство, обичаи и традиции, интегрирайки всички в разучаването на ежедневието на хората живели на нашата територия през различни исторически периоди. В първият ден всички участници в проекта посетиха град Стара Загора. Отдел туризъм, към Община Стара Загора, по изготвено от нас задание специално подготви маршрут, който включи съвременни локации любими за жителите и гостите на града, както и исторически забележителности. В историческия музей, на фона на автентична римска улица всички участници имаха възможността и удоволствието да се облекат в римски дрехи, научавайки за живота по време на античността. Втория ден включваше игра за откриване и проучване на различни факти за емблематични забележителности в Старият Пловдив като Античен Театър, Църквата „Св. Св. Константин и Елена“, Хисар капия и Етнографски музей. Всички участници се включиха с удоволствие и ентусиазъм откривайки локациите. Като в края на „проучването“ на всеки обект, обобщавахме проучванията и разказвахме интересни детайли за него. През следващия ден, запознахме участниците със центъра на града през хилядолетията, като се фокусирахме в ежедневието на хората обитавали града – античния форум, Одеона, Епископската базилика, Римският Стадион и др. Запознахме ги и с други интересни места и факти като Капана, с титлата Пловдив 2019, Гребната база и т.н. За посещенията в Пловдив получихме съдействието на ОИ „Старинен Пловдив“. В края на всеки ден обсъждахме общите неща и различията в миналото и настоящето на всички страни участници. От страна на ТТР много активно се включиха също така Пловдивски университет и ВУАРР. В следващите етапи на проекта те ще продължат активното си участие, както и други членове на ОУТТР, които са заявили участие. За срещата бяха изработени рекламни торбички и се засне видео, както е заложено по проекта. Предстои монтирането му в 3 варианта по 2-3 минути. Предстои изработването на още рекламни материали, банер на ТТР, брошури и др.програма,чиято цел бе да запознае участниците по нетрадиционен начин с културното ни наследство, обичаи и традиции, интегрирайки всички в разучаването на ежедневието на хората живели на нашата територия през различни исторически периоди. В първият ден всички участници в проекта посетиха град
Стара Загора.Отдел туризъм, към
  ОбщинаСтара Загора,по изготвено от нас задание специално подготви маршрут, който включи съвременни локации любими за жителите и гостите на града, както и исторически забележителности. В историческия музей, на фона на автентична римска улица всички участници имаха възможността и удоволствието да се облекат в римски дрехи, научавайки за живота по време на античността.  Втория ден включваше игра за откриване и проучване на различни факти за емблематични забележителности в Старият Пловдив като Античен Театър, Църквата „Св. Св. Константин и Елена“, Хисар капия и Етнографски музей. Всички участници се включиха с удоволствие и ентусиазъм откривайки локациите. Като в края на „проучването“ на всеки обект, обобщавахме проучванията и разказвахме интересни детайли за него. През
следващия ден, запознахме участниците със центъра на града през хилядолетията,
като се фокусирахме в ежедневието на хората обитавали града – античния
форум, Одеона, Епископската базилика, Римският Стадион и др. Запознахме ги и с
други интересни места и факти като Капана, с титлата Пловдив 2019, Гребната база
и т.н. За посещенията в Пловдив получихме съдействието на ОИ „Старинен
Пловдив“.
  В края на всеки ден обсъждахме общите неща и различията в миналото и настоящето на всички страни участници. От страна на ТТР много активно се включиха също така Пловдивски университет и ВУАРР. В следващите етапи на проекта те ще продължат активното си участие, както и други членове на ОУТТР, които са заявили участие. За срещата бяха изработени рекламни торбички и се засне видео, както е заложено по проекта. Предстои монтирането му в 3 варианта по 2-3 минути. Предстои изработването на още рекламни материали,  банер на ТТР, брошури и др.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.