Среща с партньорите от SEE and Share партньорство ERASMUS +

Срещата в Пловдив от 24 до 26 август 2021 г. възобнови срещите по проект „See & SHARE“, стратегическо партньорство по ERASMUS + за образование на възрастни. Проектът е одобрен от Европейската комисия и трябваше да започне през 2020 г., но поради пандемията срока ще бъде удължен с 6 месеца. Той е динамичен, иновативен и отговаря на необходимостта от опознаване на различните поколения. Поколение 18+ има от една страна любопитство и енергия, а поколението 55+ има опит и знания. Проектът осигурява срещата между тях и улеснява културния трансфер в двете посоки. Какво да видя? Какво да се споделя? Всичко, но най -вече културното наследство и любовта към него.

Европейското измерение е гарантирано от участието на партньори от 5 държави: Италия, България, Румъния, Унгария, Северна Македония.

Проектът се стреми да отговори на ключов въпрос -Защо има нужда от обмен /мобилност за възрастни хора? Тъй като възрастните хора имат по -малко възможности да пътуват и знаят много малко за образователните програми на Европейския съюз, но в същото време възрастните граждани са свидетели на най – новата история на Европа, те са свидетели на интересните европейски времена, в които живеем, като например увеличаване на ролята на технологиите, увеличаване на личната мобилност и културния микс на населението.

Проектът е насочен към много голяма целева група от хора над 18 години до над 55 години. Всеки партньор ще използва всички канали и средства, за да привлече млади и възрастни хора за участие в културните дейности и обмена, които ще се проведат в рамките на проекта.

Целите на проекта са да насърчи диалога между поколенията за историята и ценностите на Европа и да популяризира ценностите на й чрез създаване на маршрути през места с голяма символична стойност за историята и културата на Европа.

Дейностите по проекта включват срещи по управление, обучение и развитие. По време на тях се осъществява обмен между членовете на целевата група от петте участващи държави, ще има дейности, специфични за всеки партньор. Ще бъдат направени отпечатани версии с описание на символичните места във всеки град / регион партньор. Съдържанието трябва да е подходящо и за използване и разбиране както от местни, така и от чуждестранни граждани, като подчертава връзките с други култури и държави партньори. Всеки партньор ще заснеме избраните исторически места (паметници, дворци и т.н.), всеки с лична история, която разказва нещо за това място.

Крайният продукт на проекта е създаването на обща брошура, която разказва историята на места и хора от лична гледна точка (снимки с места и свидетелства на хора от различни гледни точки), които събират поколения. 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.